RAPORT DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI ORAZ REPRESJI POLITYCZNYCH WOBEC DZIAŁACZA NA RZECZ PRAW CZŁOWIEKA JANUSZA NIEDŹWIECKIEGOKIM JEST JANUSZ NIEDŹWIECKI?

Janusz Niedźwiecki jest absolwentem Filozofii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, uczył Filozofii w Wyższej Szkole Informatyki i Technologii im. Kotarbińskiego. Janusz Niedźwiecki od roku 2012 jest zaangażowany w działalność lokalną. Brał on udział w wielu inicjatywach i akcjach społecznych. Jedną z nich była Obywatelska Społeczna Inicjatywa Uchwałodawcza. Inicjatywa ta miała na celu utworzenie procedury, która umożliwiłaby obywatelom tworzenie własnych projektów uchwał oraz procedowanie ich na posiedzeniach Rady Miasta w Olsztynie.

Zdjęcie przedstawia zebranie z obecnie urzędującym prezydentem miasta Olsztyna
Piotrem Grzymowiczem (środek stołu), Janusz Niedźwiecki (na prawo od prezydenta)

Janusz Niedźwiecki angażował się również w mniejsze inicjatywy mające na celu poprawienie jakość życia mieszkańców i w pozytywny sposób wyrażające sprzeciw wobec polityki miasta. Na przykład brał on udział w akcji sadzenia drzew w parku, jako protest przeciwko ich nadmiernemu
wycinaniu. Jako działacz Ruchu Palikota (centrolewica) opowiadał się za likwidacją Straży Miejskiej i zbierał podpisy obywateli, którzy wspierali ten pomysł.

Na zdjęciu Janusz Niedźwiecki (od prawej) z aktywistami Ruchu Palikota zbierającymi podpisy w trakcie inicjatywy obywatelskiej

1

W 2013 roku działalność społeczno-polityczna Janusza Niedźwieckiego nabrała tempa. Razem z działaczami Ruchu Palikota (centrolewica)
oraz wraz z założonym przez Janusza Niedźwieckiego komitetem referendalnym “Kocham Olsztyn. Pragnę zmian” dążyli do przeprowadzenia referendum ws. odwołania prezydenta i rady miasta Olsztyna. Miało to związek z niezadowoleniem części mieszkańców na działania władz miasta. W ciągu miesiąca udało się im zebrać ponad 14 tysięcy podpisów.

Na zdjęciu Janusz Niedźwiecki (środek) w towarzystwie działaczy Ruchu Palikota zanosi część podpisów, aby złożyć je do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

W 2014 roku Janusz Niedźwiecki wspierał kandydata na prezydenta miasta Olsztyna w wyborach samorządowych z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego (centrum). Był on współodpowiedzialny za prowadzenie kampanii wyborczej. Sam również był na liście kandydatów do Rady Miasta, wolał jednak skupiać się na działaniach komitetu i pomocy w prowadzeniu kampani całego ugrupowania. Tu można zauważyć zmianę z lokalnego działacza społecznego w osobę żywo zainteresowaną polityką i wspierającą swoim doświadczeniem struktury partyjne i osoby startujące w wyborach.

Zdjęcie przedstawia plakat wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego w ramach wyborów samorządowych, Janusz Niedźwiecki (z tyłu po prawej stronie) wraz z innymi kandydatami do Rady Miasta Olsztyna

2

Kolejne lata w życiorysie Janusza Niedźwieckiego, to nie tylko aktywność na polskiej scenie politycznej, lecz także międzynarodowej. Oprócz działalności publicystycznej czy dziennikarskiej Janusz Niedźwiecki odwiedzał wiele państw europejskich, aby dokładniej przyjrzeć się ich sytuacji politycznej oraz poznać mechanizmy demokratycznie sprawowanej władzy. W 2015 roku Janusz Niedźwiecki przystąpił do Komitetu Założycielskiego lewicowej partii Zmiana, która nie została jednak zarejestrowana. Zorganizował m.in. spotkanie sympatyków tej inicjatywy z
województwa warmińsko-mazurskiego w Olsztynie. Jednocześnie brał udział w pracach nad programem nowej formacji oraz zajmował się jego promocją w mediach społecznościowych. Od 2017 r. Janusz Niedźwiecki jest przewodniczącym pozarządowej organizacji Europejska Rada Na
Rzecz Demokracji i Praw Człowieka (European Council on Democracy and Human Rights w skrócie ECDHR). Cele stowarzyszenia to m.in.:
● działanie na rzecz ochrony praw i wolności człowieka, demokracji i państwa prawa
● propagowanie idei demokracji i praw człowieka oraz prawnych gwarancji ich ochrony
● działanie na rzecz ludzi pokrzywdzonych i wykluczonych społecznie
● budowanie tolerancji oraz dialogu międzykulturowego
● umacnianie wolności wypowiedzi i zgromadzeń
● ochrona przed wszelkiego rodzaju dyskryminacją
● podejmowanie walki z występującymi zjawiskami patologii społecznej
● popieranie demokratycznych przemian w życiu publicznym i aktywności obywateli
W 2019 r. Janusz Niedźwiecki został wybrany na Sekretarza Generalnym partii ’’Nowa Demokracja TAK’’ (centrum). Był on pomysłodawcą nazwy partii, tworzył jej identyfikację wizualną oraz opracował podwaliny programu politycznego opartego o wolność gospodarczą. Dziś oprócz funkcji w zarządzie Janusz Niedźwiecki pełni rolę koordynatora partii w zakresie kontaktów międzynarodowych.

Logotyp partii ’’Nowa Demokracja TAK’’ wykonany przez Janusza Niedźwieckiego

3

CZYM ZAJMUJE SIĘ JANUSZ NIEDŹWIECKI?
Działalność Janusza Niedźwieckiego w ramach stowarzyszenia Europejska Rada na Rzecz Demokracji i Praw Człowieka obejmuje min.:
● obserwację procesu wyborczego oraz monitorowanie ewentualnych naruszeń i nieprawidłowości
● czynne uczestnictwo w życiu publicznym i wyrażanie zróżnicowanych poglądów
● współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi aktywnymi w obszarze
propagowania wartości demokratycznych
● kolportaż materiałów promujących idee i wartości spójnych z celami stowarzyszenia
● organizację debat i konferencji na tematy związane z prawami człowieka i demokracją
Poniżej przedstawionych zostało kilka przykładów w jaki sposób, w ciągu ostatnich 4 lat Europejska Rada na Rzecz Demokracji i Praw Człowieka realizowała swoje cele statutowe:
Lata 2012-2021 Jako ekspert polityczny Janusz Niedźwiecki uczestniczył w licznych konferencjach międzynarodowych m.in. w Belgii, Niemczech, Rosji, Mołdawii, Azerbejdżanie, na Łotwie i w Bułgarii, na których konsekwentnie propagował ideę współpracy między narodami w duchu pacyfizmu. Jako przewodniczący Europejskiej Rady na Rzecz Demokracji i Praw Człowieka Janusz Niedźwiecki uczestniczył min. w następujących konferencjach: EUROPEAN RUSSIAN FORUM (Bruksela), FORUM OF PARLIAMENTARY DEVELOPMENT (Moskwa), RUSSIAN MOLDAVIAN ECONOMIC FORUM
(Mołdawia).

Na zdjęciu Janusz Niedźwiecki (po środku) na konferencji w Azerbejdżanie

4

Lata 2018-2020 Europejska Rada na Rzecz Demokracji i Praw Człowieka brała udział w obserwacji wyborów w Polsce, na Ukrainie, w Azerbejdżanie, Rosji i Meksyku. Misje obserwacyjne oceniają wszystkie aspekty procesu wyborczego, jego ramy konstytucyjne i prawne, wyznaczenie okręgów wyborczych, rejestrację wyborców i kandydatów, szkolenie sztabu wyborczego, edukację wyborców, relacje w mediach, kampanię i przygotowania do dnia wyborów, a także proces odwoławczy. W dniu wyborów obserwatorzy odwiedzają punkty wyborcze, aby obserwować otwarcie, głosowanie, liczenie i agregowanie wyników.

Dokumentacja obserwacji wyborów w Meksyku (góra od lewej), Ukrainie (dół od lewej) i w Azerbejdżanie (góra i dół od prawej)

5

Luty 2019 r. Organizacja misji humanitarnej, która doprowadziła do uwolnienia somalijskiego więźnia politycznego Abdirahmana Ibrahima Adana, poety znanego jako „Abdirahman Abees”. Ten somalijski poeta został zatrzymany wyłącznie za pokojowe korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi. Został on oskarżony o recytowanie wiersza opisującego łamanie praw człowieka, czego sam Abdirahman Abees
doświadczył na posterunku policji podczas swojego zatrzymania. Abees został uwolniony przez sąd po tym, jak odwiedził go eurodeputowany West Midlands Bill Etheridge, który przebywał w Somalilandzie na misji organizowanej przez Janusza Niedźwieckiego.

Na zdjęciu Bill Etheridge z prawnikiem Abdirahman Abees (od lewej), Abdirahman Abees (środek) radny Dudley Paul
Brothwood oraz Janusz Niedźwiecki przewodniczący Europejskiej Rady Demokracji i Praw Człowieka (od prawej)

2019 r. Janusz Niedźwiecki współpracował z ukraińską demokratyczną opozycją w kwestii powołania międzyparlamentarnej platformy UKRAINA-ROSJA-NIEMCY-FRANCJA wspierającej proces pokojowy na Ukrainie w ramach porozumień mińskich. W roku 2019 z pomocą ECDHR odbyła się seria spotkań i konferencji w Strasburgu, Paryżu, Bundestagu inicjujące powstanie Parlamentarnej Platformy Dialogu w Formacie Normandzkim.

6

Lipiec 2019 r. Przewodniczący ECDHR Janusz Niedźwiecki wygłosił wystąpienie w siedzibie ONZ w Genewie na konferencji ’’Prawa Człowieka w Pakistanie’’. W trakcie spotkania omówiono m.in. problemy z dostępem do wody pitnej mieszkańców Kaszmiru, ich sytuację humanitarną, represje polityczne, prawa kobiet oraz ekstremizm religijny. Wystąpienie to miało miejsce na posiedzeniu Komitetu Praw Człowieka ONZ i było współorganizowane przez Sardara Shaukat Ali Kashmiri, który jest uchodźcą politycznym z Kaszmiru. Posiada on status więźnia sumienia Amnesty International.

Zdjęcie Janusza Niedźwieckiego (od prawej) z posiedzenia Komitetu Praw Człowieka ONZ w Genewie

7

Wrzesień 2019 r. Organizacja konferencji w Parlamencie Europejskim w Brukseli dotycząca cenzury i ograniczenia wolności mediów na Ukrainie. Janusz Niedźwiecki stworzył obszerny raport na ten temat. Poruszał on m.in. szokujące kwestie zabójstw i fizycznych ataków na ukraińskich dziennikarzy. Na podstawie tego raportu odbyło się ponad 60 spotkań z posłami Parlamentu Europejskiego reprezentującymi wszystkie grupy polityczne. W efekcie tych działań wielu Europosłów poparło tę inicjatywę, co wpłynęło na znaczne zmniejszenie skali represji wobec dziennikarzy na Ukrainie. Działania te podejmowane były przez Europejską Radę na Rzecz Demokracji i Praw Człowieka wraz z ukraińskimi dziennikarzami, przedstawicielami mediów oraz z największą organizacją zrzeszającą dziennikarzy na Ukrainie.

Fragmenty raportu sporządzonego przez przewodniczącego ECDHR Janusza Niedźwieckiego

8

2020 r. Janusz Niedźwiecki w ramach pracy organizacji ECDHR przeprowadził kampanię potępiającą skrajnie prawicowy ekstremizm i przemoc na Ukrainie. Opracował on obszerny raportna temat neonazizmu na Ukrainie w latach 2018-2020. Dzięki tej kampanii udało się znacząco
ograniczyć skalę przemocy na Ukrainie w II połowie 2020 r. Apel potępienia przemocy poprali m.in:

● Lord Judd członek brytyjskiego parlamentu /Labor Party/, Minister of State for Foreign and
commonwealth Affairs 1977-1979
● Lord Beecham członek brytyjskiego parlamentu /Labor Party/, przewodniczący Partii Pracy
2005-2006
● Catherine West członek brytyjskiego parlamentu /Labor party/, Shadow Minister for Europe
● Jon Cruddas członek brytyjskiego parlamentu /Labor party/Alexis Georgoulis członek
Europarlamentu /GUE/NGL/
● Roberto Rampi członek włoskiego parlamentu Demokratycznej Partii, członek zgromadzenia
parlamentarnego Rady Europy
● Baroness Lister of Burtersett członek brytyjskiego parlamentu /Labor party/, Profesor polityki
społecznej na Uniwersytecie w Loughborough
● Clare Daly członek Europarlamentu/ GUE/NGL
● Prof. Stefan Schennach poseł parlamentu austriackiego /SPÖ/, członek zgromadzenia
parlamentarnego Rady Europy
● Monika Falej członek polskiego parlamentu /Nowa Lewica/
● Helmut Scholz członek Europarlamentu /GUE/NGL/

Zdjęcie z raportu sporządzonego przez przewodniczącego ECDHR Janusza Niedźwieckiego

9

Lata 2019-2021 Janusz Niedźwiecki rozpoczął działania na rzecz równouprawnienia kobiet obejmujące m.in spotkanie w Azerbejdżanie z
prof. Hijran Huseynova, przewodniczącą Państwowego Komitetu ds. Rodziny, Kobiet i Dzieci Republiki Azerbejdżanu. Spotkanie odbyło się w ramach przygotowań do międzynarodowej konferencji na temat parytetów w polityce, która miała odbyć się w Brukseli jesienią 2021 r.

Janusz Niedźwiecki (od prawej) na spotkaniu z prof. Hijran Huseynova (od lewej)

W ramach przygotowań do międzynarodowej konferencji na temat parytetów w polityce Janusz Niedźwiecki spotkał się również z siecią kobiecej organizacji w Meksyku ’’El Mujeres plural’’. Tematem rozmów było min. uchwalone prawo ustalające sztywne parytety dla kobiet i mężczyzn w
parlamencie i ministerstwach.

Janusz Niedźwiecki (środek od lewej) na spotkaniu z siecią organizacji ’’El Mujeres plural’’

10

POLITYCZNE REPRESJE W POLSCE WOBEC DZIAŁACZA NA RZECZ PRAW CZŁOWIEKA JANUSZA NIEDŹWIECKIEGO

Janusz Niedźwiecki jest polskim działaczem społecznym i ekspertem politycznym, który 31.05.2021 r. pod politycznie motywowanymi, bezpodstawnymi zarzutami został aresztowany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Bez dowodów postawiono mu zarzuty szpiegostwa na rzecz Rosji. Zarzuty te motywuje się licznymi wyjazdami Janusza Niedźwieckiego oraz organizowaniem przez niego
konferencji dotyczących obrony praw człowieka min. na Ukrainie, w Rosji, w Azerbejdżanie, Mołdawii i brukselskim Europarlamencie.. Według władz Państwa Polskiego działaniami szpiegowskimi jest dialog z zagranicznymi politykami oraz zapraszanie ich na wydarzenia organizowane przez ECDHR w ramach walki o prawa człowieka. Liczne wypowiedzi do mediów min. do rosyjskiego portalu SPUTNIK, w których Janusz Niedźwiecki krytykował polską politykę zagraniczną, zostały uznane za prowadzenie wojny informacyjnej na rzecz obcego wywiad. Pokazuje to skalę absurdu oskarżeń i działań władz.

Człowiek walczący o prawa człowieka, sam padł ofiarą łamania praw człowieka.

W trakcie zatrzymania Janusza Niedźwieckiego funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego bezpodstawnie zastosowali wobec niego przemoc fizyczną oraz groźby. Przed przesłuchaniem pozbawiono go snu, aby wymusić na nim przyznanie się do stawianych mu zarzutów. Aktualnie Janusz Niedźwiecki jest przetrzymywany w areszcie śledczym Warszawa-Służewiec, gdzie umieszczono go w izolatce pod stałym nadzorem kamer. Przez miesiąc nie miał dostępu do czystych ubrań. Odmówiono mu widzeń oraz zgody na rozmowy telefoniczne z najbliższymi. Działania te mają na celu wywarcie na nim presji psychicznej oraz wymuszenie zeznań obciążających jego i polityków, z którymi współpracował.
Działania te są jawnym złamaniem art. 3 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności:
’’Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu.’’

11

Prokuratura celowo utrudniała mu kontakt z adwokatem, pierwsze widzenie z prawnikiem odbyło się dopiero po 14 dniach od osadzenia go w areszcie. W efekcie czego przez pierwsze dwa tygodnie od zatrzymania Janusz Niedźwiecki był licznie przesłuchiwany bez obrońcy. Działania te są jawnym złamaniem art .6 ust. 3c Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności:
’’Każdy oskarżony o popełnienie czynu zagrożonego karą ma co najmniej prawo do bronienia się osobiście lub przez ustanowionego przez siebie obrońcę, a jeśli nie ma wystarczających środków na pokrycie kosztów obrony, do bezpłatnego korzystania z pomocy obrońcy
wyznaczonego z urzędu, gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości’’

Po 12 dniach od zatrzymania Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zamieściła oficjalną informację dotyczącą zatrzymania Janusza Niedźwieckiego. Media państwowe licznie opublikowały artykuły oraz notki prasowe informujące o zatrzymaniu szpiega. Działania te jawnie łamią art .6 ust. 2 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności:
’’Każdego oskarżonego o popełnienie czynu zagrożonego karą uważa się za niewinnego do czasu udowodnienia mu winy zgodnie z ustawą.’’

Polski Rząd uważa, że publiczne mówienie o łamaniu praw człowieka na Ukrainie jest sprzeczne z polską racją stanu. Działania władz Państwa Polskiego próbują uciszyć ludzi publicznie podejmujących takie tematy, poprzez pozbawienie wolności i wywieranie nacisku psychicznego. Dowodem tego jest zatrzymanie Janusza Niedźwieckiego, który oprócz walki o prawa człowieka wielokrotnie wypowiadał się jako ekspert polityczny w tej i innych sprawach dotyczących polityki zagranicznej. Działania te to jawne łamanie art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności:
’’Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe.’’
Pomimo ciężkiej sytuacji Janusz Niedźwiecki pozostaje niezłomny w swoich przekonaniach, nie daje się zastraszyć i konsekwentnie odrzuca fałszywe oskarżenia skierowane w jego osobę. Ze względu na fakt, że Polska jest krajem, w którym regularnie łamana jest konstytucja i rządy prawa, apelujemy do Was o pomoc w walce o uwolnienie Janusza Niedźwieckiego.

12

JAK TY MOŻESZ POMÓC?

Udostępnij załączoną grafikę na facebook i/lub twitter z apelem o uwolnienie
Janusza Niedźwieckiego. Nie zapomnij o dopisku: STOP POLITYCZNYM REPRESJOM
W POLSCE #uwolnicNiedzwieckiego

Wydrukuj załączoną grafikę i trzymając ją w ręku nagraj krótki film. Twoją opinię o
zatrzymaniu Janusza Niedźwieckiego oraz apel o jego uwolnienie.
Film prześlij na free.niedzwiecki@gmail.com

Napisz oficjalne pismo, w którym wyrażasz opinię o zatrzymaniu Janusza Niedźwieckiego lub
apel o jego uwolnienie. Pismo prześlij na adres: free.niedzwiecki@gmail.com

Masz pomysł jak pomóc? Napisz do nas free.niedzwiecki@gmail.com

Odwiedź stronę http://www.ecdhr.eu po więcej informacji o działaniach Europejskiej Rady na
Rzecz Demokracji i Praw Człowieka. Znajdziesz tam aktualne informacje na temat sytuacji
Janusza Niedźwieckiego oraz jak możesz mu pomóc.

Całość ze zdjęciami patrz:https://drive.google.com/file/d/1GJ5NRLQNDDrSxn2ZTc6y8anLl0GFCB0y/view?usp=sharing

więcej: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2022/11/19/wiezien-polityczny-iiirp-janusz-niedzwiecki/